Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

FIlm objaśniający zasady postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony RoślinPolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

FIlm objaśniający zasady postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin.

klient: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin – systempsor.pl
grafika, koordynacja: VIVID STUDIO
animacja: Piotr Machulski – rezolution.pl
lektor: Jakub Urlich – multitrack.pl

Pozostałe projekty